Almi Invest Investors

Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startfas som befintliga företag.

Number Of Exists: 27
Employee Number: 51-100
Estimated Revenue: $1M to $10M
Technology: DeepTech, SpaceTech
Founded Date: 2009
Headquarters: Stockholm, Stockholms Lan, Sweden
Investment Stage: Seed
Industry: Finance, Financial Services, Venture Capital
Investor Type: Government Office, Venture Capital